ПОЗИВ ЗА ОКРУГЛИ СТО О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 09.05.2019. до 16.05.2019.

Град Зајечар позива све заинтересоване на

ОКРУГЛИ СТО

о НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

На овом скупу биће представљен Нацрт Локалног антикорупцијског плана града Зајечара и најављени даљи кораци - доношење плана и формирање радног тела која ће пратити његово спровођење. На скупу ће уводне речи и сва потребна објашњења заинтересованим учесницима и медијима дати  представници града Зајечара, чланови Радног тима и представници Сталне конференције градова и општина.

Округли сто означиће завршетак јавне расправе о Нацрту Локалног антикорупцијског плана, која је трајала од 25. априла, током које су грађани, удружења, стручне асоцијације, синдикати, медији, политичке странке и сви други заинтересовани могли да поднесу предлоге за измене и допуне овог документа.

Нацрт Локалног антикорупцијског плана израдио је Радни тим који је формирао град Зајечар, уз подршку Сталне конференције градова и општина. Нацрт је доступан на сајту града Зајечара (http://www.zajecar.info/files/document/2019/4/LAP_lokalni_antikorupcijski_plan_grada_Zaje%C4%8Dara-Javna_rasprava.pdf).

У складу са препорукама Агенције за борбу против корупције, Нацрт је израђен у партиципативном поступку и у складу са Моделом који је Агенција израдила 2017. године и препоручила га свим јединицама локане самоуправе. Радни тим за израду ЛАП-а чинили су: пет представника органа града Зајечара, других органа јавне власти и јавних служби, као и два представника удружења грађана. Поред тога, јавности су били упућени позиви за присуство свим седницама Радног тима на којима су разматране поједине области из Модела ЛАП-а.

Округли сто биће одржан у малој сали Градског већа, 13. маја 2019. године, са почетком у 11х.

Зајечар, 8. мај 2019.