ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 25.04.2019. до 10.05.2019.

Град Зајечар позива све заинтересоване да се укључе у

ЈАВНУ РАСПРАВУ

о Нацрту Локалног антикорупцијског плана Града Зајечара

Град Зајечар формирао је 19. фебруара 2019. године Радни тим који је, уз подршку Сталне конференције градова и општина, израдио  Нацрт Локалног антикорупцијског плана (ЛАП). Нацрт је доступан на сајту града Зајечара, на овом линку.

Одштампана верзија може се добити у Услужном центру у Градској управи.

Током јавне расправе, која ће трајати до 10. маја 2019. године, грађани, удружења, стручне асоцијације, синдикати, медији, политичке странке и сви други заинтересовани могу да поднесу предлоге за измене и допуне Нацрта ЛАП-а. Радни тим ће, уз стручну помоћ представника Сталне конференције градова и општина, размотрити све пристигле предлоге. Предлози за које Радни тим процени да ће унапредити ЛАП биће унети у нову верзију Нацрта, док ће за оне који не буду прихваћени, бити објављено образложење за њихово одбијање. Сви предлози и образложења биће објављени на сајту града Зајечара (изузев уколико подносиоци изричито на затраже да се не објављују), уз текст Нацрта ЛАП-а.

Предлози за измене и допуне текста Нацрта ЛАП-а могу се доставити на електронску адресу javna.rasprava@zajecar.info , поштом, на адресу Град Зајечар, Трг Ослобођења бр.1, 19 000 Зајечар, са назнаком “Предлози за измене и допуне Нацрта ЛАП-а”, а могу се оставити и на писарници Градске управе до 10. маја 2019. године.

По окончању рока за достављање предлога и коментара, 13. маја 2019. године, са почетком у 11х, у малој сали Градског већа града Зајечара биће организован округли сто. На овом скупу биће представљен Нацрт ЛАП-а, јавност ће још једном моћи да изнесе своје мишљење, сугестије и коментаре на текст Нацрта, биће образложено поступање са пристиглим предлозима и најављени даљи кораци у поступку усвајања овог документа и праћења његовог спровођења.

Локални антикорупцијски план је документ који усваја свака јединица локалне самоуправе у Србији, у ком се препознају ризици од корупције у раду локалних јавних институција и предвиђају активности на смањењу тих ризика. ЛАП превентивно делује на настанак корупције, кроз повећање транспарентности у раду локалних институција, јачање контроле над радом јавних служби, увођење критеријума за доношење одлука, као и кроз активније укључивање јавности у доношење одлука. Квалитетан ЛАП и његова ефикасна примена треба да допринесу уштеди и рационалном коришћењу јавних ресурса и бољем остваривању интереса и потреба локалне заједнице.

ЛАП обухвата велики број области које су важне за добро функционисање локалне самоуправе и локалне заједнице у целини, као што су: усвајање локалних прописа који ће омогућити остваривање јавног а не појединачних интереса, сукоб интереса јавних функционера и службеника, разоткривање случајева корупције, управљање јавном својином Града, јавне набавке, додела средстава различитим циљним групама из локалног буџета, и тако даље. Због значаја ових и других области, веома је важно да јавност има могућност да реагује на Нацрт ЛАП-а и да достави своје сугестије и коментаре на његову садржину пре него што он буде усвојен у Скупштини града.

У складу са препорукама Агенције за борбу против корупције, Нацрт је израђен у партиципативном поступку и у складу са Моделом који је Агенција израдила 2017. године и препоручила га свим јединицама локане самоуправе. Радни тим за израду ЛАП-а чинили су пет представника органа града Зајечара, других органа јавне власти и јавних служби, као и два представника удружења грађана. Поред тога, јавности су били упућени позиви за присуство свим седницама Радног тима на којима су разматране поједине области из Модела ЛАП-а.

 

 

Зајечар, 25. април 2019.