ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ И РАСПРАВИ О АЖУРИРАНОЈ СТУДИЈИ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА

Важи од 15.04.2019. до 09.05.2019.

На основу члана 20. и члана 28. Закона о процени утицаја на животну средину (Службени гласник РС“, бр.135/04 и 36/09) и члана 3. став 2. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.69/05), Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара, Канцеларија за заштиту животне средине, издаје

ОБАВЕШТЕЊЕ

о јавном увиду, јавној презентацији и расправи ажуриране Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта магистралног гасовода-интерконектора, граница Бугарске-граница Мађарске, за деоницу 1, граница Бугарске (Вршка Чука)-Жабари, дужина 147km на територији града Зајечара  и општина: Бољевац, Параћин, Ћуприја, Деспотовац, Свилајнац и Жабари.

            Министарство заштите животне средине Републике Србије организује јавни увид, јавну презентацију и расправу поводом поднетог захтева за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта магистралног гасовода - интерконектора, граница Бугарске - граница Мађарске, за деоницу 1, граница Бугарске (Вршка Чука) - Жабари, дужина 147km на територији града Зајечара и општина: Бољевац, Параћин, Ћуприја, Деспотовац, Свилајнац и Жабари. Носилац пројекта је „ГАСТРАНС“ д.о.о. - НОВИ САД из Новог Сада, Народног фронта 12.

            Увид у студију може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине Републике Србије, Омладинских бригада бр.1. Нови Београд, канцеларија 428, сваког радног дана од 11 до 14 часова, почев од дана објављивања овог обавештења, на сајту Министарства http/www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/ и у просторији Канцеларије за заштиту животне средине Градске управе града Зајечара, ул. Крфска 4 (изнад уреда, соба бр.7), најкасније до 08.05.2019. године, радним даном од 11 до 14 часова.

            Примедбе и мишљења на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине Републике Србије, Омладинских бригада бр.1, Нови Београд.

            Јавна презентација и расправа одржаће се 09.05.2019. године са почетком у 13 часова, у просторијама Градске управе града Зајечара - сала Градског већа.