ПОЗИВ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА - КЛУБОВИМА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРОГРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

Важи од 01.04.2019. до 20.04.2019.

СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА – КЛУБОВИМА
Достава Програма за 2020. годину

 

          На основу Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Зајечару (‘‘Службни лист града Зајечара‘‘, бр. 2/17), потребно је да:

          - доставите Образац 1 - ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2020. ГОДИНУ.

          Тражени Образац 1 је потребно доставити Спортском савезу Града Зајечара, до 20. априла 2019. године.

Документација: