ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА НА СЕДНИЦАМА РАДНОГ ТИМА

Важи од 28.03.2019. до 04.04.2019.

Град Зајечар упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

свим заинтересованим да се укључе у процес израде Локалног антикорупцијског плана, кроз учешће на седницама Радног тима које ће бити одржане у среду и четвртак, 3. и 4. априла 2019. године, у малој сали Градског већа  града Зајечара.
Позив се односи на појединце и представнике удружења грађана, професионалних, струковних и других организација, као и представнике других јавних институција који имају сугестије у вези са следећим областима из Модела Локалног антикорупцијског плана:  област 11: Инспекцијски надзор; област 12: Просторно и урбанистичко планирање и изградња; област 13: Формирање радних тела на нивоу јединица локалне самоуправе; област 14: Јавне набавке; област 15: Јачање интерних механизама финансијске контроле; област 16: Јачање механизама грађанског надзора и контроле у процесу планирања и реализације буџета ЈЛС, као и област 17: Обезбеђивање правних, институционалних, организационих и техничких претпоставки за координацију спровођења и праћење примене Локалног антикорупцијског плана. 

О областима (11), (12), (13) и (14) расправљаће се на седници Радног тима  у среду, 3.априла од 11х, а о областима (15), (16) и (17) у четвртак, 4. априла од 11х. Седнице се одржавају у малој сали Градског већа  града Зајечара. 

Град Зајечар, уз подршку Сталне конференције градова и општина, започео је процес израде Локалног антикорупцијског плана и формирања тела за његово праћење. Радни тим за израду Локалног антикорупцијског плана чине пет представника органа града Зајечара, других органа јавне власт и јавних служби, као и два представника удружења грађана. Решење о именовању Радног тима за израду Локалног антикорупцијског плана града Зајечара можете преузети са интернет странице: ЛИНК 

Ово подразумева да ће Радно тело на својим седницама разматрати области из Модела Локалног антикорупцијског плана, који је припремљен у сарадњи Агенције за борбу против корупције и Сталне конференције градова и општина, а појединци, који су стручни и заинтересовани за те области, добиће прилику да се укључе у рад и изнесу своје предлоге. На овај начин заинтересована јавност може значајно да утиче на квалитет овог документа и утиче на превенцију корупције у локалној заједници.

За додатне информације можете се обратити граду Зајечару на е маил адресу : tanja.rangelov@zajecar.info

Модел Локалног антикорупцијског плана можете преузети са интернет странице Агенције за борбу против корупције: ЛИНК