ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 14.03.2019. до 28.03.2019.

ГРАД ЗАЈЕЧАР
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Одељење за локалну пореску администрацију
број 433-9/70/2019-3
14. 03. 2019. год.
З а ј е ч а р

На основу члана 105. став 5. Стаaтута града Зајечара (''Сл.лист града Зајечара'', бр. 4/19), Градска управа града Зајечара, Одељење за локалну пореску администрацију, сачињава

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Градска управа града Зајечара, Одељење за локалну пореску администрацију, сачинило је Нацрт Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији града Зајечара и спровело јавну расправу о Нацрту Одлуке, у складу са чланом 105. Статута града Зајечара (''Сл. лист града Зајечара'', бр. 4/19).

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији града Зајечара, објављен је дана 26. 02. 2019. године, на званичној интернет презентацији града Зајечара и на огласној табли Градске управе града Зајечара. Уз јавни позив, објављен је и Нацрт Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији града Зајечара.

Јавна расправа је спроведена у периоду од 26. 02. 2019. године до 13. 03. 2019. године.

У току јавне расправе није пристигла ниједна примедба на Нацрт Одлуке о  накнадама за коришћење јавних површина на територији града Зајечара.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

        Весна Перовић

 

 

 

Документација: