ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ У ДОМОВИМА КУЛТУРЕ

Важи од 11.09.2018. до 18.09.2018.

ОГЛАС
ЗА  ДАВАЊЕ  У  ЗАКУП  ПОСЛОВНОГ  ПРОСТОРА
ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

Даје се у закуп  пословни простор,  који се налази у склопу објеката Домова културе  , у селима:  

- Шипиково , укупне површине 48м2 по почетној цени 1.872,00 динара

- Мали Јасеновац, укупне површине 60м2 по почетној цени 2.340,00 динара

- Халово, укупне површине 60м2 по почетној цени 2.340,00 динара

-  за обављање трговинске делатности

Закуп се даје на период од 3 године, са могућношћу продужења  најдуже до 6 година.

Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се Градском услужно-информативном центру са решењем о регистрованој делатности, доказу о уплаћеном депозиту (почетна цена) на Депозитни рачун града Зајечара бр. 840-602804-87  и доказу о измиреним обавезама према локалној самоуправи. Пријаве се подносе  до 18.09.2018.године.

Јавно надметање биће одржано дана 19.09.2018. године у сали Градског већа Града Зајечара са почетком у 11 часова.

Право учешћа имају предузетници и правна лица, осим оних који имају неизмирене финансијске обавезе према локалној самоуправи.

Све ближе информације могу се добити на телефон 421-199 локал 232.