ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКТА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ „КРАЉЕВИЦА“

Важи од 08.05.2018. до 28.05.2018.

На основу члана 20. став 5. Закона о процени утицаја на животну средину (Службени гласник РС“, бр.135/04 и 36/09) и члана 3. став 2. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.69/05), Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара, Канцеларија за заштиту животне средине, издаје

ОБАВЕШТЕЊЕ

о јавном увиду, јавној презентацији и расправи Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта изградње и реконструкције објекта постројења за пречишћавање воде „Краљевица“ у Зајечару, на кп. бр. 7673/3 КО Зајечар

Министарство заштите животне средине Републике Србије организује јавни увид, јавну презентацију и расправу поводом поднетог захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта изградње и реконструкције објекта постројења за пречишћавање воде „Краљевица“ у Зајечару, на кп. бр. 7673/3 КО Зајечар.

Носилац пројекта је ЈКП „Водовод“ Зајечар, Булевар Др Зорана Ђинђића бр.5. Зајечар.

Увид у студију може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине Републике Србије, Омладинских бригада бр.1. Нови Београд, канцеларија 426, сваког радног дана од 11 до 14 часова, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења, на сајту Министарства http/www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/ и у просторији Канцеларије за заштиту животне средине Градске управе града Зајечара, ул. Крфска бб (изнад уреда, соба бр.7), најкасније до 28.05.2018. године, радним даном од 11 до 14 часова.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине Републике Србије, Омладинских бригада бр.1, Нови Београд.

Јавна презентација и расправа одржаће се 29.05.2018. године са почетком у 13 часова, у просторијама Градске управе града Зајечара - сала Градског већа.