ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 04.08.2017. до 14.08.2017.

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА, I број: 011-37/2017 од 03.08.2017. године.

Јавна расправа се одвија писменим путем и сва заинтересован лица могу своје предлоге идеје и сугестује доставити на адресу: Комисија за статут града Зајечара, Трг Ослобођења број 1, 19000 Зајечар или електронским путем на електронску пошту statut@zajecar.info, и све то у периоду од 04.08.2017-14.08.2017. године.

 

Документација: