ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-130 - ЧИШЋЕЊЕ ПРОСТОРИЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 16.05.2024. до 27.05.2024.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РС223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

Чишћење просторија Градске управе града Зајечара

Референтни број

404-130

Врста поступка

Отворени поступак

Рок за подношење понуда

27.05.2024. године 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: