ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-129 - НАБАВКА УСЛУГА ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 26.04.2024. до 07.05.2024.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РС223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

набавка услуга физичко техничког обезбеђења за потребе Градске управе града Зајечара  

Референтни број

404-129

Врста поступка

отворени поступак

Рок за подношење понуда

07.05.2024. године 13:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: