ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-13 - НАБАВКА РАДОВА НА ЛЕТЊЕМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 26.01.2024. до 12.02.2024.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РС223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

набавка радова на летњем одржавању путева и улица на територији града Зајечара

Референтни број

404-13

Врста поступка

Отворени поступак

Рок за подношење понуда

12.02.2024. године 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: