ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-10 - НАБАВКA УСЛУГА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ХАЛЕ СИРЕВА

Важи од 26.01.2024. до 05.02.2024.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РС223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

набавкa  услуга израде техничке документације за реконструкцију хале сирева

Референтни број

404-10

Врста поступка

Отворени поступак

Рок за подношење понуда

05.02.2024. године 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: