ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-513 - НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ХАЛЕ СИРЕВА

Важи од 06.12.2023. до 22.12.2023.

Наручилац Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца RS223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке Набавка услуга израде техничке документације за реконструкцију хале сирева

Референтни број 404-513

Врста поступка Отворени поступак

Рок за подношење понуда 18.12.2023. године 12:00:00

Статус поступка Објављен

Документација: