ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-45 - ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 06.09.2023. до 18.09.2023.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РС223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

Одржавање возила градске управе града Зајечара

Референтни број

404-45

Врста поступка

Отворени поступак

Рок за подношење понуда

18.09.2023. године 13:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: