ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-153 - НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА HERMES

Важи од 12.05.2023. до 23.05.2023.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РС223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

набавка услуга одржавања информационог система „ Hermes“

Референтни број

404-153

Врста поступка

Преговарачки поступак без објављивања јавног позива

Рок за подношење понуда

23.05.2023. године 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: