ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-154 - НАБАВКА УСЛУГА СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 12.05.2023. до 22.05.2023.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РС223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

 набавка услуга сузбијања комараца на територији града Зајечара

Референтни број

404-154

Врста поступка

 отворени

Рок за подношење понуда

22.05.2023. године 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: