ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-82 - НАБАВКA ПАРАГРАФА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 15.03.2023. до 27.03.2023.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РС223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

набавкa  Paragrafa  за потребе Градске управе града Зајечара

Референтни број

404-82

Врста поступка

  Преговорачки  поступак без објављивања јавног позива

Рок за подношење понуда

27.03.2023. године 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: