ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-56 - НАБАВКА РАДОВА НА ЛЕТЊЕМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И УЛИЦА

Важи од 24.02.2023. до 13.03.2023.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РС223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

Набавка радова на летњем одржавању путева и улица

Референтни број

404-56

Врста поступка

 отворени

Рок за подношење понуда

13.03.2023. године 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: