ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-43 - НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗАЈЕЧАРА

Важи од 10.02.2023. до 20.02.2023.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

RS223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

Набавкa горива за потребе возног парка Градске управе Зајечара

Референтни број

404-43

Врста поступка

 отворени

Рок за подношење понуда

20.02.2023. године 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: