ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-282 - НАБАВКA РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ“

Важи од 08.09.2022. до 03.10.2022.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

RS223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

Набавкa радова  на инвестиционом одржавању зграде школе за основно и средње образовање „Јелена Мајсторовић“

Референтни број

404-282

Врста поступка

 отворени

Рок за подношење понуда

03.10.2022. године 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: