ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-212 - НАБАВКА РАДОВА НА ЛЕТЊЕМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 04.07.2022. до 18.07.2022.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

RS223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

набавка радова на летњем одржавању путева и улица на територији града Зајечара  
 

Референтни број

404-212

Врста поступка

 отворени

Рок за подношење понуда

18.07.2022. године 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: