ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-170 - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 20.06.2022. до 28.06.2022.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

RS223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

Канцеларијски материјал за потребе Градске управе града Зајечара
 

Референтни број

404-170

Врста поступка

 отворени

Рок за подношење понуда

28.06.2022. године 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: