ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-177 - НАБАВКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 10.06.2022. до 21.06.2022.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

RS223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

набавка добара


 Моторна возила за потребе Градске управе града Зајечара

Референтни број

404-177

Врста поступка

  Отворени поступак

Рок за подношење понуда

21.06.2022. године 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: