ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-168 - НАБАВКА УСЛУГА СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 01.06.2022. до 13.06.2022.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

RS223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

набавка услуга сузбијања комараца на територији града Зајечара

Референтни број

404-168

Врста поступка

 Отворени поступак

Рок за подношење понуда

13.06.2022. године 13:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: