ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-135 - НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА „ ХЕРМЕС“

Важи од 11.05.2022. до 23.05.2022.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

RS223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

набавка услуга одржавања информационог система „ Хермес“
 

Референтни број

404-135

Врста поступка

  Преговорачки  поступак без објављивања јавног позива

Рок за подношење понуда

23.05.2022. године 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: