ИНФОРМАЦИЈА О ЦЕНОВНИКУ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И УЛИЦА

Важи од 28.04.2022. до 13.05.2022.

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А

            У складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), најмање 15 дана пре одлучивања надлежног органа локалне самоуправе, локална самоуправа је у обавези да на огласној табли и у електронској форми на сајту, објави Захтев за давање сагласности на Одлуку о промени цене комуналних услуга, заједно са образложењем.

            Нацрт Решења за добијање сагласности ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар, на „Ценовник на редовном одржавању улица и путева, Одлуку Надзорног одбора, Ценовник на редовном одржавању улица и путева са образложењем можете видети у наставку или их погледати на огласној табли Градске управе Града Зајечара.

            У Зајечару, 28.04. 2022. год.        

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Документација: