Локална самоуправа

Слађана Каран

Слађана Каран

Заменик начелника Градске управе

Место рођења: Зајечар

Датум рођења: 19.06.1958

Контакт: sladjana.karan@zajecar.info

Слађана Каран је рођена 1958. године у Зајечару, где је завршила Гимназију. 1984. године дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Нишу-одељење Правног факултета из Ниша у Зајечару и стекла је звање дипломираног правника.  Радни однос је први пут засновала 1985. године у РО „Кристал Зајечар“, након чега је положила приправнички испит, а потом је обављала различите правне послове из облати делатности овог предузећа.

Од 01.03.1993. године засновала је радни однос у Општинској управи у Зајечару, где је првобитно била распоређена на пословима самосталног стручног сарадника у Одељењу за стамбено-комуналне послове. Од 2001. до 2005. године обављала је послове шефа Службе за скупштинске послове, а након тога, па све до 2010. године послове шефа Службе за управне послове у Одељењу за привреду и друштвене делатности Градске управе града Зајечара.

Од 2010. године па до данас налази се на пословима просветног инспектора у Градској управи града Зајечара. Такође, од 2002. године па до данас обавља послове секретара Градске изборне комисије града Зајечара. Има положен стручни испит за запослене у државним органима.