Канцеларија за младе

Канцеларија за младе Зајечар је сервис за младе и спона између државе, локалне заједнице и младих људи у њој.


Програм радног ангажовања младих покренут је, од стране Канцеларије за младе Зајечар, у децембру 2013. године. Како би помогла у проналажењу трајног и одрживог решења за проблем незапослености младих у Зајечару, Канцеларија за младе води базу података младих који траже посао и оглашава њихове услуге код потенцијалних послодаваца.


Захваљујући овом програму радно је ангажовано 600 омладинаца у јавном и приватном сектору. Добили су уговоре о стручном усавршавању на период од три месеца и на тај начин себи створили шансу да се докажу и остану на тим радним местима. Већ јануара месеца одређени број практиканата, који је био ангажован преко наше Канцеларије, добио је и стално запослење.


Програм радне праксе

Каријерни инфо центар


Циљеви програма радног ангажовања Канцеларије за младе:

  • да помогне младима у Зајечару ( средњошколцима, студентима) у развоју оних знања и вештина које ће им бити од значаја при запошљавању;
  • да помогне у стицању радног искуства током студирања и сазнања о свету пословања;
  • да помогне практикантима да што лакше дођу до посла.