Тендери

до
Јавна набавка услуга израде Пројекта препарцелације
20.01.2014
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за јавну набавку услуга-израде Пројекта препарцелације, а чији је саставни део Пројект геодетског обележавања сливова река Белог Тимока,Црног Тимока и Тимока
Преузмите:
Јавна набавка радова на поправци улица до пешачког моста у селу Вражогрнац
14.01.2014
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности. За јавну набавку радова на поправци улица до пешачког моста у селу Вражогрнац...
Преузмите:
Јавна набавка за набавку радова на поправци улица на територији М.З.“Карађорђев Венац“.
14.01.2014
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности. За јавну набавку радова на поправци улица на територији М.З.“Карађорђев Венац“...
Преузмите:
Јавна набавка радова на текућој поправци на одржавању улица и платоа испред дома у селу Гамзиград
14.01.2014
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности. За јавну набавку радова на текућој поправци на одржавању улица и платоа испред дома у селу Гамзиград...
Преузмите:
Јавна набавка радова на оправци улица и путева на територији М.З.“Николичево“
14.01.2014
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности. За јавну набавку радова на оправци улица и путева на територији М.З.“Николичево“...
Преузмите:
Јавна набавка услуга чишћења просторија Градске управе Зајечар.
14.01.2014
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности. За јавну набавку услуга чишћења просторија Градске управе Зајечар. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица...
Преузмите:
Јавна набавка радова на текућој поправци и одржавању путева и спортских терена на територији М.З.“Трнавац“
14.01.2014
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности. За јавну набавку радова на текућој поправци и одржавању путева и спортских терена на територији М.З.“Трнавац“...
Преузмите:
Јавна набавка радова на текућој поправци и одржавању игралишта у М.З.”Шљивар“
14.01.2014
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности. За јавну набавку радова на текућој поправци и одржавању игралишта у М.З.”Шљивар“...
Преузмите:
Јавна набавка услуга - израда и емитовање спота “Оптимизам долази са истока“
31.12.2013
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности. За јавну набавку услуга - израда и емитовање спота “Оптимизам долази са истока“...
Преузмите: