Тендери

до
Jавнa набавкa радова на уградњи система обезбеђења и контроле радника на посао.
10.07.2014
Jавнa набавкa радова на уградњи система обезбеђења и контроле радника на посао. Јавна набавка се не обликује по партијама. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76.
Преузмите:
Претходно обавештење набавке радова на реконструкцији градског стадиона
23.06.2014
Претходно обавештење набавке радова на реконструкцији, модернизацији и доградњи градског стадиона у Зајечару, из општег речника јавних набавки 4545400 - радови на реконструкцији
Преузмите:
Јавна набавка пића за потребе бифеа градске управе Зајечар
16.06.2014
Јавна набавка пића за потребе бифеа градске управе Зајечар. Јавна набавка се не обликује по партијама. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76
Преузмите:
Јавна набавка радова на проширењу капацитета азила за псе
16.06.2014
Јавна набавка радова на проширењу капацитета азила за псе. Јавна набавка се не обликује по партијама. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76.
Преузмите:
Јавна набавка услуга израде Студије “Захтев за услугом кућне неге са финансиском проценом“ за потребе реализације пројекта“HELPING HAND“
16.06.2014
Јавна набавка услуга израде Студије “Захтев за услугом кућне неге са финансиском проценом“ за потребе реализације пројекта“HELPING HAND“. Јавна набавка се не обликује по партијама. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76.
Преузмите:
Јавна набавка услуга избора преводиоца за енглески језик за потребе реализације пројекта“HELPING HAND“
16.06.2014
Јавна набавка услуга избора преводиоца за енглески језик за потребе реализације пројекта“HELPING HAND“ Јавна набавка се не обликује по партијама. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76.
Преузмите:
Јавна набавка услуга –одржавање моторних возила градске управе Зајечар по партијама за партије 1,2,3
12.06.2014
Јавна набавка услуга –одржавање моторних возила градске управе Зајечар по партијама за партије 1,2,3. Јавна набавка се обликује по партијама. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76...
Преузмите:
Јавна набавка радова на реконструкцији улици Николе Пашића у Зајечару
12.06.2014
Јавна набавка радова на реконструкцији улици Николе Пашића у Зајечару. Јавна набавка се не обликује по партијама. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
Преузмите:
Јавна набавка услуга –одржавања моторних возила градске управе Зајечар по партијама
12.05.2014
Јавна набавка услуга –одржавања моторних возила градске управе Зајечар по партијама. Јавна набавка се обликује по партијама. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76...
Преузмите:
Јавна набавка добара-набавка путничких аутомобила за потребе Градске управе Зајечар
12.05.2014
Јавна набавка добара-набавка путничких аутомобила за потребе Градске управе Зајечар. Јавна набавка се не обликује по партијама. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76
Преузмите: