ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-46 - НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 19.02.2024. до 26.02.2024.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РС223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

набавка горива за потребе возног парка градске управе града зајечара

Референтни број

404-46

Врста поступка

Отворени поступак

Рок за подношење понуда

26.02.2024. године 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: