ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-496 - НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И НАДОГРАДЊЕ СОФТВЕРА ПРОТЕКТИС ЗА УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМОМ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ЕФИКАСНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Важи од 22.11.2023. до 04.12.2023.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РС223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

Набавка услуга одржавања и надоградње софтвера Протектис  за управљање системом заштите и спасавања за потребе ефикасног функционисања градског штаба за ванредне ситуације, јединица цивилне заштите опште намене и осталих субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији града Зајечара

Референтни број

404-496

Врста поступка

преговарачки поступак без објављивања јавног позива

Рок за подношење понуда

04.12.2023. године 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: