Лична карта

Град Зајечар

Грб и застава

Година оснивања: 01.октобар 1992. године

Локација: Источна Србија

Територија: 1069км2

Клима: Умерено континентална

Становништво на територији Града Зајечара: 59.461,00

Национална структура: Срби 52.292, Власи 856, Роми 753, Румуни 204, Бугари 181, Македонци 148

Просечна старост: 45,5 године

Просечна плата у 2013.г: бруто : 54.797,00 динара, нето: 39.442,00 динара

Главна индустрија: Пољопривреда, Прехрамбена индустрија, Метало прерађивачка индустрија

Адреса: Трг Ослобођења бр. 1, 19000 Зајечар, ozajecar@verat.net, www.zajecar.info, +381 19 444-600, fax: +381 19 421-712