Документи

до
Службени лист града Зајечара број 10-2024
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Ђуричић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 600. E-mail: marko.djuricic@zajecar.info
Преузмите:
04.04.2024.
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења у 2023. години
Документи града
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења у 2023. години
Преузмите:
29.03.2024.
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења у 2024. години
Документи града
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења у 2024. години
Преузмите:
29.03.2024.
ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2025. ГОДИНУ
Буџетски документи
Родно одговорно буџетирање, односно увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности.
Преузмите:
27.03.2024.
Службени лист града Зајечара број 09-2024
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Ђуричић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 600. E-mail: marko.djuricic@zajecar.info
Преузмите:
22.03.2024.
Службени лист града Зајечара број 08-2024
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Ђуричић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 600. E-mail: marko.djuricic@zajecar.info
Преузмите:
19.03.2024.
Службени лист града Зајечара број 07-2024
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Ђуричић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 600. E-mail: marko.djuricic@zajecar.info
Преузмите:
08.03.2024.
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2023. ГОДИНУ
Документи града
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
28.02.2024.
Службени лист града Зајечара број 06-2024
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Ђуричић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 600. E-mail: marko.djuricic@zajecar.info
Преузмите:
23.02.2024.
ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ
Буџетски документи
ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ
Преузмите:
22.02.2024.
Службени лист града Зајечара број 05-2024
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Ђуричић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 600. E-mail: marko.djuricic@zajecar.info
Преузмите:
21.02.2024.
Службени лист града Зајечара број 04-2024
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Ђуричић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 600. E-mail: marko.djuricic@zajecar.info
Преузмите:
21.02.2024.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНОГ ПАРКА НА К.П.БР. 2193, 2194, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2574 и 2575 КО ГРЉАН У ГРЉАНУ
Урбанистички документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНОГ ПАРКА НА К.П.БР. 2193, 2194, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2574 и 2575 КО ГРЉАН У ГРЉАНУ
Преузмите:
21.02.2024.
Службени лист града Зајечара број 03-2024
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Ђуричић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 600. E-mail: marko.djuricic@zajecar.info
Преузмите:
13.02.2024.
ЕТИЧКИ КОДЕКС ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Документи града
Сврха Етичког кодекса јесте да промовише етичку културу у професији интерне ревизије. За професију интерне ревизије Етички кодекс је неопходан будући да је заснован на поверенју у њено објективно уверавање о корпоративном управљању, управљању ризицима, контролама.
Преузмите:
08.02.2024.
ПОВЕЉА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
Документи града
Сврха интерне ревизије града Зајечара је да пружи независно, објективно уверавање и саветодавне услуге осмишљене да додају вредности и унапреде пословање града Зајечара. Мисија интерне ревизије је да унапреди и заштити вредности корисника јавних средстава
Преузмите:
07.02.2024.