Апотеке

Апотека „Зајечар“

Од 20.03.2007.године, оснивачка права Републике Србије, односно Министарства здравља Републике Србије, над Апотекарском установом Зајечар прелази на Општину Зајечар и долази до промене назива у Здравствена установа Апотека „Зајечар”.
Данас Апотека „Зајечар” у свом саставу има осам огранака, галенску лабораторију и десет јединица за издавање готових лекова (ЈИГЛ), на подручјима општина Зајечар, Књажевац и Бољевац.

Апотека „Зајечар“ обавља здравствену делатност на примарном нивоу и њене основне делатности су:
• набавка и издавање лекова на рецепт и медицинских помагала на налог
• набавка и продаја лекова и других фармацеутских производа са/без лекарског рецепта
• израда магистралних лекова
• израда галенских лекова и других производа у галенској лабораторији.

Рационалним пословањем и стратегијским планом развоја, Апотека „Зајечар“ отвара нове апотеке, адаптира постојеће, потпуно је аутоматизовала обраду података и усвојила нов визуелни идентитет.
У циљу унапређења квалитета стручног рада, 2008.године имплементиран је међународни стандард ИСО 9001:2000, а 2012.године ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007, који заједно чине Интегрисани систем менаџмента (IMS). Овлашћена сертификациона организација била је SIQ, међународно призната чланица IQNET-а. Поменути сертификати гарантују висок квалитет пружене услуге/производа, заштиту животне средине, поштовање еколошких принципа, безбедност и здравље на раду, као део укупне друштвене одговорности.

Апотека „Зајечар” је 29.09.2010.године, на шестој Националној конференцији о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите (у организацији Министарства здравља), ушла међу прве три установе у Србији које су добиле признање „Најбољи у сталном унапређењу квалитета рада за 2009.годину”.

Данас Апотека „Зајечар” има 96 запослених, од тога:
• 30 дипломираних фармацеута,
• 6 специјалиста (3 спец. фармацеутске технологије, 1 спец. испитивања и контроле лекова, 1 спец. фармакоинформатике и 1 спец. фармацеутског менаџмента и маркетинга).
• 41 фармацеутски техничар и
• 19 немедицинских радника, од чега је двоје дипломираних економиста.

Професионалним усавршавањем, запослени успешно примењују своја знања и вештине, у циљу добробити пацијената и корисника услуга, пружањем стручних информација и савета, праћењем правилне употребе лекова, интеракција и нежељених ефеката, као и радом на промоцији здравља и превенцији болести.

Апотека „Зајечар“ представља наставно-научну базу региона. Наставно научно веће Фармацеутског факултета Универзитета у Београду је 03.06.2010.године донело одлуку о менторству специјалистичких студија за потребе здравства „Фармацеутска технологија-Фармацеутски факултет”, чиме Апотека „Зајечар“ постаје наставна база Фармацеутског факултета Универзитета у Београду.

Поред сарадње са факултетом, Апотека „Зајечар“ сарађује и са Медицинском школом у Зајечару. Наши фармацеути, као сарадници у настави већ дуги низ година доприносе едукацији фармацеутских техничара.

Новом пословном оријентацијом и креативношћу стручних тимова, са етиком испред профита, Апотека „Зајечар“ се труди да иде у корак са временом сталним истраживањем тржишта и улагањем у запослене у циљу унапређења здравља суграђана, одржавајући лидерску позицију у апотекарству округа.

"Лек"

радно време: понедељак-недеља: 00-24 сати
тел: 019/421-120
Николе Пашића 11-13, 19000 Зајечар

"Здравље"

радно време: понедељак-петак: 07-20 сати, субота: 07-14 сати
тел: 019/422-076
Расадничка бб., 19000 Зајечар

"Ромулијана"

радно време: понедељак-петак: 07-16 сати, субота: 07-15 сати
тел: 019/426-242
Моше Пијаде 19, 19000 Зајечар

"Котлујевац"

радно време: понедељак-петак: 07-20 сати, субота: 07-15 сати
тел: 019-422-417
Грмечка бб., 19000 Зајечар

"Гамзиградска бања"

радно време: понедељак-петак: 08-14 сати
тел: 019/450-088
Бањски трг бр.12, 19228 Гамзиградска Бања

"Грљан"

радно време: уторак, четвртак, петак : 08-13.30 сати
тел: 019/468-443
Зорана Радмиловића, 19341 Грљан

"Рготина"

радно време: понедељак, среда : 08-13.30 сати
тел: 019/466-202
Здравствена станица Рготина, 19214 Рготина

"Салаш"

радно време: понедељак-петак: 07-14 сати
тел: 019/470-020
Маршала Тита бб., 19224 Салаш

"Велики Извор"

радно време: уторак, четвртак: 08-13:30 сати
тел.062/88-10-939
Николе Пашића 99 , 19206 Велики Извор

"Звездан"

радно време: понедељак, четвртак: 08-13:30 сати
тел.062-80-47-955
Николе Пашића 17 , 19227 Звездан