Опремање и отварање Дечијег диспанзера очекује се до средине децембра