Министарство за заштиту животне средине подржало пројекат „Санирање земљишта и обнављање у савремено дечје игралиште у насељу Оскоруша у Зајечару“