Корона вирус - Важне информације - Штаб за ВС града Зајечара

З А К Љ У Ч А К  са инструкцијама за обезбеђивање мера превенције у оквиру управљања и рада угоститељских објеката на територији града Зајечара

З А К Љ У Ч А К са инструкцијама за обезбеђивање мера превенције у оквиру управљања и рада угоститељских објеката на територији града Зајечара

Штаб за ванредне ситуације града Зајечара je, на седници одржаној 05.05.2020. године, донеo

З А К Љ У Ч А К

са инструкцијама за обезбеђивање мера превенције у оквиру управљања и рада угоститељских објеката на територији града Зајечара

На основу заједичког договора представника већине угоститељских објектата и представника ШВС, на састанку одржаног 04.05.2020.г., угоститељски објекти (ресторани, кафићи, барови, локали и други угоститрљски објекти) на територији града Зајечара, сем ноћних клубова, могу почети са радом, почевши од 07,00 сати, дана 11.05.2020.г.

До 01.06.2020.г. угоститељски објекти не могу, након укидања забране кретања, радити дуже од 22,00 сата, а до тада најдуже до један сат пре почетка забране кретања.

Угоститељски објекти пре почетка рада морају испунити услове прописане овим Закључком и од надлежног одељења градске управе Зајечар прибаве решење за постављање летње баште на јавној површини.

Услови које угоститељски објекти морају да испуне за почетак рада су:

Обавезна заштитна опрема

1. Направити план рада у погледу организације функционисања у условима примене неопходних мера заштите.

2. Обезбедити потребну количину прописане личне заштитне опреме за запослене и дезинфекционих средстава за запослене и кориснике.

3. Обавезно је правилно ношење личне заштитне опреме свих запослених током радног процеса (маске, радне униформе и по потреби рукавице). Запослени који директно комуницирају или услужују госте и кориснике пожељно је да користе и визир.

4. Гости у угоститељске објекте морају улазити са маском, која се мора носити и приликом преузимања хране и пића путем кућне доставе или шалтерске продаје. Без маски у простору објекта могу боравити само гости док су за својим столом. У свим осталим приликама боравка у простору објекта, доласка/одласка, наручивања, преузимања, плаћања на пулту, коришћења санитарних просторија, гости морају да носе маску (или други вид заштитне покривке за нос и уста и рукавице).

5. Пре коришћења воде за пиће у објекту, отворити све славине и пустити да вода истиче средњим млазом све док се не испусти цела запремина воде у цевима, односно док вода не поприми своје уобичајене карактеристике (изгуби евентуално присутну боју и мутноћу и устали јој се температура).

6. Пре почетка рада, потребно је спровести прање, чишћење и дезинфекцију простора, прибора и опреме, као и проветравање просторија.

7. На улазу у објекат поставити дезо-баријере и дозере за дезинфекцију руку (у скалду са могућностима – без контактни дозери).

8. Распоред столова у затвореном или отвореном простору угоститељских објеката организовати тако да размак између гостију који седе за истим или суседним столовима, не буде мањи од прописане социјалне дистанце од два метра. У супротном обезбедити физичке баријере (од плексигласа или другог пуног материјала) који ће делити простор између столова, у висини која је изнад висине глава гостију који седе.

9. Појачати хигијенске мере у целом објекту. Прање обављати средствима која се редовно користе уз чешћу примену мера дезинфекције простора, површина и предмета, посебно оних који се често додирују (кваке, пултови, ручке ормарића, судопере, столови, столице, прекидачи за светло, славине, кључеви и сл.). Повремено обавити и дезинфекцију приступних прилаза објекту. Сто и столице након одласка госта обавезно дезинфиковати.

10. Избацити из употребе послуживање гостију кечапом, сенфом, сосевима, уљима, сланицима, шећером, чајевима и сличним из посуда за заједничку употребу, као и самоуслуживање прибора из заједничких гондола.

11. Користити папирне меније за једнократну употребу који се бацају после сваког госта или евентуално меније за вишекратну употребу, погодне за дезинфекцију, који се морају дезинфиковати после сваког госта. Може се користити и истицање менија на површинама видљивим гостима како би се смањио контакт са могућим контаминираним површинама.

12. Контролисати поступак прања посуђа - обавезно машинско прање или, ако за то нема услова, прање детерџентом на што вишој температури уз завршну дезинфекцију наменским дезинфекционим средством.

13. При коришћењу дезинфекционих средстава водити рачуна о правилној примени у складу са упутством произвођача везано за намену, концентрацију, начин примене и неопходно контактно време. Строго водити рачуна да дезинфекционо средство не дође у контакт са храном.

14. Приликом припреме хране потребно је придржавати се уобичајених принципа добре хигијенске праксе у припреми и манипулацији храном, са циљем смањења увек присутних ризика за све болести преносиве храном.

15. Посебну пажњу обратити на коришћење санитарних просторија и то:

• На улазним вратима у санитарне просторије поставити обавештење о обавезној дезинфекцији руку пре и након коришћења. Опционо и испред улазних врата у санитарне просторије поставити дозер са дезинфекционим средством.

• Контролисати улазак посетилаца у санитарне просторије - улазак дозвољен само по једној особи;

• Приликом уласка, особа мора имати маску;

• На улазу и приликом изласка особа мора извршити дезинфекцију руку;

• У санитарним просторијама морају бити на располагању течни сапун, топла вода и једнократни папирни убруси за руке или апарат за сушење руку, као и дозер са дезинфекционим средством за руке на бази 70% алкохола (опционо други препоручени дезинфицијенс) - у складу са могућностима препоручују су бесконтакгни дозери;

• Више пута у току дана (минимално на сваких 30 минута рада), спровести чишћење и дезинфекцију санитарних просторија, подова и свих површина са којима се долази у контакт.

16. Обезбедити обележена места за хигијенско одлагање отпада у објекгу и башти -

употребљених маски, рукавица и другог отпада - кеса у канти са педалом за ножно отварање. Отпад се сакупља у одговарајуће кесе које се даље третирају у складу са процедуром за управљање медицинским отпадом, уз прописане мере заштите.

17. Угоститељске објекте редовно проветравати, у складу са временским приликама,

природним путем (отварањем прозора). Не користити вештачку вентилацију затвореног централизованог типа, као и климатизацију у објектима уколико се ради о сплит систему (систем у коме ваздух циркулише унутар просторије проласком кроз унутрашњу јединицу клима уређаја без размене истог са спољним свежим ваздухом).

18. У свим угоститељским објектима, у складу са могућностима, одвојити поступке наплате услуга од послова услуживања хране (запослени који послужује храну и пиће не може да обавља наплату услуге).

19. У поступку наплате услуга фаворизовати бесконтактно плаћање картицама (корисник прислања картицу аутомату за очитавање, без додиривања исте од стране запосленог). Ако се услуга плаћа готовином, неопходна је дезинфекција руку/рукавица након сваке наплате, а пре било које друге радње.

20. За кориснике услуге по типу поруџбине (шалтерско издавање, киосци) уколико је могуће раздвојити поступак наручивања и плаћања од поступка издавања производа - послове обављају две особе на различитим пултовима уз поштовање социјалног дистанцирања. Обавезна је дезинфекција руку и пулта после сваког купца, као и након сваке појединачне радње (након сваке наплате, а пре издавања наруџбине у ситуацијама када то ради иста особа).

У складу са могућностима, поставити преграде/заштиту између запослених и корисника, од плексигласа или другог материјала који се може прати и дезинфиковати. У складу са могућностима јасно обележити путеве приступа и удаљавања од објекта, како би се избегло стварање гужви, уз поштовање социјалне дистанце - одржавања растојања између клијената од најмање два метра док чекају на услугу наплате или преузимања хране и пића (нпр. видљиво означавање линијама на асфалту).

21. На видним местима поставити обавештење са мерама превенције (одржавање растојања, ношење маски и рукавица приликом преузимања, дезинфекције руку, уз препоруку кратког задржавања).

22. На спољној страни пултова доступно купцима, поставити дозер пумпу или пумпицу са распршивачем са дезинфекционим средством.

Достава хране и пића – кетеринг

1. Запослени је дужан да приликом доставе носи маску и рукавице (пожељно и визир).

2. Обавезно најавити долазак (телефоном или јављањем на интерфон).

3. Приликом предаје поруџбине држати што већу могућу дистанцу од клијента.

4. Након примања готовине од корисника, обавезно извршити дезинфекцију рукавица.

5. Хигијену и дезинфекцију возила за доставу треба спроводити што чешће (препоручљиво након сваког завршеног “круга доставе”).

Лична хигијена запослених

1. Најважнија је хигијена руку, што подразумева чешће прање руку, сапуном и водом, најмање 20 секунди, обавезно након коришћења тоалета, пре припреме, служења или конзумирања хране, након кашљања, кијања и коришћења марамица за нос, контакта са површинама које се често додирују, пре стављања и након скидања рукавица, након контакта са гостима или корисницима услуга и др. Након прања, дезинфиковати руке (препоручују се дезинфицијенси на бази минимун 70 одсто алкохола).

2. Избегавати додиривање очију, уста и носа.

Послодавац у обавези да обавести запослене

1. Праћења сопственог здравственог стања и пријављивања у случају појаве симптома респираторне или цревне болести и повишене телесне температуре, уз обавезу телефонског јављања претпостављеном, и обавезног недоласка на посао и даљег поступања у скпаду са званичним препорукама (јављања у Covic-19 амбуланти);

2. Коришћења личне заштитне опреме (маска, радна униформа, рукавице, а у случајевима у којима није могуће избећи близак контакт, мање од два метра, и визир);

3. Поштовања социјалне дистанце - удаљеност од два метра у складу са могућностима током свих процеса рада, али и током пауза;

4. Спровођења мера појачане личне хигијене, посебно чешћег прања и дезинфекције руку;

5. Спровођења мера појачане опште хигијене - чешће прање и дезинфекција простора, површина, опреме;

6. Редовног проветравања простора.

Послодавац прати здравствено стање запослених

1. Спроводи праћење здравственог стања запослених при доласку на посао (путем бесконтактног мерења телесне температуре или праћењем појаве симптома болести).

2. Одмах врши удаљење са радног места запослене код којих су се испољили симптоми болести - повишена телесна температура, симптоми (чак и благи) респираторне или цревне болести.

3. Простор у коме је боравила таква особа проветрити, детаљно дезинфиковати све површине, предмете, прибор и опрему наменским дезинфекционим средствима у складу са упутством произвођача, уз обавезно коришћење комплетне личне заштитне опреме.

4. Запослене који су били у блиском контакту (обављали послове на мање од два метра растојања) са особом код које је потврђена Covid-19 инфекција се сматрају изложеним и даљи поступак је у складу са препорукама надлежних здравствених институција и санитарне иснпекције

5. Организовати чешће, краће, паузе за одмор запослених за време рада, обзиром на обавезу ношења личне заштитне опреме и потребу доследне примене других мера превенције, што додатно замара и оптерећује запослене.

Наведене препоруке ће се у складу са одлукама Кризног штаба РС и Штаба за ванредне ситуације града Зајечара, стањем на терену и фазном приступу у организацији и раду угоститељских објеката, прилагођавати и по потреби допуњавати или мењати.

Дечије играонице и ноћни барови за сада остају затворени, као и спортски објекти затвореног типа, осим теретана и фитнес клубова, на територији града Зајечара.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

КОМАНДАНТ ШТАБА

Бошко Ничић

* Сви медији који преузму вест или фотографију (или и једно и друго) са портала Града Зајечара у обавези су да наведу извор. Уколико је пренета интегрална вест, у обавези су да наведу извор и поставе линк ка тој вести.

Кључне речи:

Сличне вести

Пошаљите коментар

Коментари који су увредљиви по било кога и на било којој основи, као и коментари који садрже рекламе или линкове ка спољним сајтовима, неће бити одобрени.