Вести

Пријавите се: Расписан Јавни конкурс за избор чланова радног тела за праћење спровођења локалног антикорупцијског плана града Зајечара

Пријавите се: Расписан Јавни конкурс за избор чланова радног тела за праћење спровођења локалног антикорупцијског плана града Зајечара

Данас је расписан Јавни конкурс за избор чланова радног тела за праћење спровођења локалног антикорупцијског плана града Зајечара.

Позивају се грађани са територије града Зајечара да доставе пријаве за чланство у Радно тело града Зајечара, а сваки кандидат мора да испуњава следеће услове:

1) да има пребивалиште на територији Града Зајечара;(Потврда ПУ Зајечар)

2) да није осуђиван, односно да није окривљен за кривична дела корупције или прекршаје из области спречавања корупције; (Потврда надлежног суда)

3) да није носилац функције у политичкој странци; ( доказују изјавом кандидата, датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу)

4) да није jaвни функционер, у складу са законом којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција; ( доказују изјавом кандидата, датом од пуном материјалном и кривичном одговорношћу)

5) да није запослен или радно ангажован у органима и службама Града Зајечара; (доказују изјавом кандидата, датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу)

6) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама. (диплома)

Кандидати за чланство у Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана Града Зајечара треба да доставе Комисији следеће:

1.Попуњен формулар пријаве - преузети са званичне презентације града Зајечара;

2.Изјаву о искуству кандидата за члана Радног тела - преузети са званичне презентације града Зајечара;

3.Изјаве и потврде наведене у условима конкурса;

Пријаве се подносе у затвореној коверти лично или путем поште на адресу: Градске управе града Зајечара, ул. Трг ослобођења бр. 1, 19 000 Зајечар, са назнаком: Пријава на јавни конкурс за избор кандидата за чланове Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана - НЕ ОТВАРАТИ

Јавни конкурс је отворен 21 (двадесет један дан), од 13.11.2019. до 03.12.2019.године.

Рок за подношење пријава почиње да тече првог наредног дана од дана објављивања текста јавног конкурса на званичној интернет презентацији града Зајечара.

Непотпуне, неблаговремене и пријаве које нису достављене на наведени начин неће бити прегледане и вредноване.

Додатне информације заинтересовани могу да добију од секретара Комисије, Тање Рангелов, дипломиране правнице, на број телефона 019/444-600 лок.134 и на електронску адресу: tanja.rangelov@zajecar.info

Вредновање и рангирање кандидата за чланове Радног тела, који испуњавају наведене услове, врши се на основу оцене њихове стручне оспособљености и знања, применом следећих критеријума:

1)Искуство на пословима који су повезани са предлагањем или припремом или праћењем јавних политика на нивоу јединице локалне самоуправе, јединице територијалне аутономије или Републике,- вреднује се оценом од 0 до 3;

2) Искуство на пословима који су повезани са облашћу спречавања корупције или сродним областима (надзором над јавним финансијама или доступношћу информација од јавног значаја) -вреднује се оценом од 0 до 3;

3) Знање из области система локалне самоуправе и спречавања корупције - вреднује се оценом од 0 до 3;

4) Предлог за унапређење спречавања и сузбијања корупције на локалном нивоу, на основу Локалног антикорупцијског плана - вреднује се оценом од 0 до 3.

Кандидат се може упознати са поступком вредновања и рангирања кандидата у Правилнику о условима, критеријумима и поступку спровођења јаног конкурса за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана који се налази интернет презентацији града Зајечара

http://www.zajecar.info/files/document/2019/11/Pravilnik_o_uslovima_i_kriterijumima_za_izbor_clanova_RT_za_pracenje_sprovodjenja_LAP.pdf


* Сви медији који преузму вест или фотографију (или и једно и друго) са портала Града Зајечара у обавези су да наведу извор. Уколико је пренета интегрална вест, у обавези су да наведу извор и поставе линк ка тој вести.

Кључне речи:

Сличне вести

Пошаљите коментар

Коментари који су увредљиви по било кога и на било којој основи, као и коментари који садрже рекламе или линкове ка спољним сајтовима, неће бити одобрени.